2.1 Wat willen jullie bereiken?

Answer

Een verenigd Europa dat haar burgers en inwonenden waardeert en in staat stelt om hun unieke potentieel te bereiken en zo samen tot de hoogste standaard van menselijke, maatschappelijke, ecologische en technische ontwikkeling te komen.


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.