1. ALGEMEEN

1.1 Wat is Volt?

Answer

Volt is een pan-Europese, progressieve beweging die op een vernieuwende manier de politiek wil bedrijven om tot echte verandering te komen voor alle Europeanen. We streven naar een verenigde, eerlijke en open Europese Unie die kansen biedt aan iedereen.

1.2 Hoe is Volt begonnen?

Answer

Volt is opgericht door Andrea Venzon, momenteel ook de door de leden gekozen voorzitter. Andrea was geïnspireerd om dit project te starten door Brexit en de sombere trends van 2016. Op 29 maart 2017, toen Artikel 50 werd geactiveerd, was Volt slechts een Facebook-pagina met vijf mensen die bereid waren om zich te verzetten tegen de status-quo. Zonder geld, grote namen of politieke steun is Volt nu uitgegroeid tot een beweging van duizenden supporters in elk land binnen de Europese Unie. Volt ziet de reactionaire, populistische tendens die de waarden bedreigen waar onze leden in geloven. Ook ziet Volt dat traditionele politieke partijen geen aantrekkelijk en pragmatisch antwoord hebben op de uitdagingen van onze tijd. Volt gaat daarom meedoen met de Europese verkiezingen.

1.3 Wat gaat Volt doen?

Answer

Volt is een transnationale Europese beweging die zich richt op het opstarten van politieke partijen in verschillende Europese landen met dezelfde waarden, politieke richtsnoeren en doelstellingen. Deze partijen gaan meedoen aan verkiezingen op Europees, nationaal en lokaal niveau. Het eerste doel is het winnen van de Europese verkiezingen van 2019. Volt wil zich kandidaat stellen voor de Europese verkiezingen in minstens 7 Europese landen. Waarom 7? Want als de beweging erin slaagt om 25 Europarlementariërs uit 7 Europese landen te laten verkiezen, kan ze de eerste onafhankelijke politieke groep in het Europees Parlement worden - iets dat nog nooit in de geschiedenis van dit continent is bereikt! Na de Europese verkiezingen zal Volt ook voor nationale en lokale verkiezingen campagne gaan voeren. In Europa en verder!

1.4 Is Volt alleen in EU-lidstaten aanwezig?

Answer

Nee. Als pan-Europese beweging willen we aanwezig zijn en verkiezingen houden in elk Europees land, lid of geen lid van de Europese Unie.

1.5 Waar staat de naam “Volt” voor?

Answer

Volt komt van de internationale meeteenheid voor elektrische spanning. We hebben voor deze naam gekozen omdat we ernaar streven nieuwe energie naar Europa te brengen! Daarnaast verbeeldt het ons snelle en efficiënte team. Bonus: het gebruiken van een internationaal woord maakt het voor ons mogelijk om dezelfde naam in heel Europa te gebruiken.