1.1 Wat is Volt?

Answer

Volt is een pan-Europese, progressieve beweging die op een vernieuwende manier de politiek wil bedrijven om tot echte verandering te komen voor alle Europeanen. We streven naar een verenigde, eerlijke en open Europese Unie die kansen biedt aan iedereen.


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.